CV

CV_Samuelsen_20

CV_Norsk_Samuelsen_22

Geir Harald Samuelsen

 

Født i Halden 1969, oppvokst på Hurum

Bor og arbeider i Oslo

geirsamu@online.no

www.geirharaldsamuelsen.com

Utdanning i utvalg

2009 – 15 Kunstnerisk PHD, Kunstakademiet i Trondheim (NTNU)

1998 – 98 MFA Maleri, Glasgow School of Art

1995 – 99 BFA, MFA Maleri, Statens Kunstakademi, Oslo

1992 – 95 Hovedfag Institutt for Farge, Statens Håndverk -og Kunstindustriskole (SHKS), Oslo

1991 – 92 Cand. Mag. Filosofi, Universitetet i Oslo

Utstillinger i utvalg

2022 Subterranean[1] (kommende gruppeutstilling), Museum Amos Rex,[2] Helsinki. Kurator Pontus Kyander

2021 Dig it up and put it in a Bag (gruppeutstilling), Universitetsmuseet I Bergen, Kurator Marit Paasche

2020 Body, Memory and Repetition (gruppeutstilling), (EAA), Budapest

2019 Tracing Gravity (soloutstilling), Galleri Semmingsen, Oslo

2017 Gruppeutstilling (KMD), Kunstgarasjen, Bergen

2016 Letthetens bilder (soloutstilling), Kunsthall Trafo, Asker. Kurator Maaretta Jaukkuri

2015 Austellung (gruppeutstilling), Zacherlfabrik, Wien

2013 Gravitasjonens bilder (soloutstilling), Trondheim Kunstmuseum. Kurator Pontus Kyander

2009 Grensebilder (soloutstilling), Galleri Skogheim, Hamarøy

2008 Fjellet i norsk kunst[3] (gruppeutstilling), Henie Onstad Kunstsenter

2007 Likegyldighet og engasjement (gruppeutstilling), Kunsthall Trafo, Asker. Kurator Nora Nerdrum

2007 Lys og gravitasjon (soloutstilling), Kunstnerforbundet, Oslo

2006 Exit Stetind, (soloutstilling), Kulturmøte Nordkalotten, Narvik

2006 Exit Stetind (soloutstilling), Fotogalleriet, Oslo. Kurator Ida Kierulf

2004 Wang, Haaken, K (gruppeutstilling) Henie Onstad kunstsenter. Kurator Åsmund Thorkildsen

2003 Basel kunstmesse ved Galleri Wang

2001 Bilder og sedimenter (soloutstilling), Galleri s.e, Bergen

2001 Extracting Light from Trips and Paintings (soloutstilling og artist book), Galleri Wang, Oslo

2000 Tangeringer (soloutstilling), Galleri Wang, Oslo

1999 Høstutstillingens utvalgte (gruppeutstilling), Sandefjord kunstforening

1996 Death in the fjords (gruppeutstilling), Galleri NEBB, Oslo

Publikasjoner i utvalg

2021 The Palimpsest. Katalog og utvidelse av internasjonal utstilling. Samuelsen redaktør og bidragsyter

2019 Magnetic Boulders (S. 145 – 151). Artistic Practices and Archaeological research, ArchaeoPress. Oxford

2018 Tracing Gravity, (eksposisjon) VIS NR.1, Nordisk tidsskrift for kunstnerisk forskning. Stockholm.

2015 Pictures of Lightness,[4] (PHD). Tekst og bilder publisert i databasen Research Catalogue

2013 Notater, bilder, bestigninger,  publikasjon til soloutstilling ved Trondheim Kunstmuseum

2014 Exit Stetind[5], tekst og bilder i nettmagasinet Harvest og soloutstilling Kunstnerforbundet

2009 Grand voyager, katalog og tekst til soloutstilling på Galleri Skogheim, Hamarøy

2004 Sinking studio (katalog). Tekst av Øystein Ustvedt: Gestens Fornyelse

Anmeldelser, intervjuer og foredrag i utvalg

2021 Nasjonalmuseet på turné med Peder Balke, Henningsvær.[6] Samuelsen foredrag om Exit Stetind

2019 Malerier som ikke er malerier, anmeldelse av soloutstilling i Klassekampen, Tommy Olsson

2015 Nasjonalmuseet Alene med Naturen. Samuelsen foredrag og samtale med Øystein Ustvedt

2014 Nasjonalmuseet An Appetite for Painting. Kurator Gavin Jantjes. Notater om maleri, GHS foredrag og tekst

2013 Trondheim Kunstmuseum (katalog). Tekster av Pontus Kyander og Halvor Haugen

2011 Ny Norsk Kunst (Gestens fornyelse, s. 61 – 84). Tekst av Øystein Ustvedt

2009 NRK P2 Radiofront. Intervju med Siss Vik.

2007 Fjellet i norsk kunst, tekst av Hanne Holm-Johnsen

2006 Til fjells, anmeldelse av utstillingen Exit Stetind. Line Ulekleiv. Morgenbladet

2004 Standardbilder, tekst av Åsmund Thorkildsen til gruppeutstilling på Henie Onstad Kunstsenter

2000 Malerier uten solbriller, anmeldelse av George Morgenstern. Aftenposten

2000 Colors, tekst av Arve Rød

2000 Det fluktuerende maleri, tekst til utstillingen Biennale Syd av Frank Falck. Sørlandets Kunstmuseum

1999 Forsiden på Norsk kunstårbok

Representert i følgende samlinger

2016 Oslo Kommunes Kunstsamlinger

2007 Preus Fotomuseum

2003 Refsnes gods

2003 Kunst på arbeidsplassen

2001 Stortinget

2000 Pilotgalleriet

1999 Farmacia a/s

1999 Norsk Hydro

1998 Norsk kulturråd

Oppdrag og innkjøp i utvalg

2020 Vest-Lofoten Videregående Skole

2010 KLP Bjørvika ved Kunstcentralen

2010 Nordre Vestfold fengsel ved KORO

2007 Colorline Superspeed 1 og 2 ved ICART

2006 Nye Akershus Universitetssykehus ved Claes Søderquist

2006 Nordland fylkeskommune

2004 Landsted Lindholm, Hvasser. Tegnet av

Lund-Hagem Arkitekter

2002 Det nye postgirobygget

Stipender og produksjonsstøtte

19992020 Vederlagsfondets stipender (9)

2009 Statens treårige arbeidsstipend

2006 Støtte fra Norsk Kulturråd

2006 Støtte fra Norsk Kulturråd

2006 Støtte fra NOFOFO

2006 Treårig arbeidsstipend fra BKH

2005 Prosjektstøtte fra Vederlagsfondet

2004 Reisestøtte fra Skulpturlandskap Nordland

2003 Produksjonsstøtte fra Norsk Kulturråd

2002 Ettårig arbeidsstipend for unge kunstnere

1999 Toårig arbeidsstipend for unge kunstnere

Styreverv og relevante jobber i utvalg

2020 Styremedlem i Kunstnerforbundet

2019 – Initiativtaker, leder og deltakende kunstner

i det internasjonale forskningsprosjektet

Matter, Gesture, and Soul

2016 – 19 KU-leder (Artistic Research Leader),

Kunstakademiet, institutt for samtidskunst,

Universitetet i Bergen

2015 – 18 Utvalgsmedlem for ny utredning av

støtteordninger under BKH

2012 – 16  Leder for Kulturrådets faglige utvalg for visuell kunst

2012 – 16 Rådsmedlem i Norsk Kulturråd

2007 – 11 Styreleder for Kunstnernes Hus, Oslo

2001 – 03 Nestleder for UKS

[1] Med blant andre: Per Kirkeby, Tacita Dean, Anselm Kiefer, Mariele Neudecker og Ane Graff

[2] https://amosrex.fi/en/

[3] https://hok.no/utstillinger/fjellet-i-norsk-kunst

[4] https://www.researchcatalogue.net/view/326528/326529

[5] https://www.harvestmagazine.no/artikkel/exit-stetind

[6] https://www.facebook.com/watch/?v=1543717885962238