CV

CV_samuelsen (link)Geir Harald Samuelsen
Født i Halden 1969, oppvokst på Hurum

Bor og arbeider i Oslo

geirsamu@online.no

Utdanning i utvalg

2009 – 15       Kunstakademiet i Trondheim (NTNU), Kunstnerisk PHD

1998 – 98       Glasgow School of Art, Maleri (MA)

1995 – 99       Statens Kunstakademi, Maleri, Oslo (MA)

1992 – 95       Statens Håndverk- og Kunstindustriskole (SHKS), Institutt for farge, Oslo, (Cand Mag)

1991 – 92       Universitetet i Oslo, filosofi, (Cand. Mag.)
Soloutstillinger, publikasjoner og større prosjekter i utvalg

2019    Matter, Gesture and Soul,  kryssdisplinært,

kunstnerisk forskningsprosjekt, (Maleri og Arkeologi).

Kunstakademiet, Universitet i Bergen.

(Finansiert av PKU og UiB)

2019    Magnetic Boulders. Kunstnerisk bidrag (artikkel og bilder) i boken:

Artistic Practices and Archaeological research, ArchaeoPress. Oxford

2019   Magnetic Boulders. Paper, (kunstnerisk presentasjon) til seminaret Beyond Paradigms. Bern. Sveits (EEA)

2019   Galleri Semmingsen, Oslo, Tracing Gravity, Maleri og tegning, (Soloutstilling)

2018   Tracing Gravity, fagfellevurdert ekposisjon (artikkel) i det nordiske tidsskriftet VIS

2016  Galleri Rom 8, Bergen, Pictures of Lightness, (Soloutstilling)

2015   Trafo Kunsthall, Asker, Letthetens bilder, Kurator Maaretta Jaukkuri, (Soloutstilling)

2015   MMI, (Mobil utstillingsenhet, designet av Rintala/Eggertson), Oslo, (Soloutstilling)

2013   Trondheim Kunstmuseum Gravitasjonens bilder, kurator Pontus Kyander, (Soloutstilling)

2009  Galleri Skogheim, Hamarøy, Grensebilder, (Soloutstilling)

2007  Kunstnerforbundet, Oslo, Lys og gravitasjon, (Soloutstilling)

2006   Kulturmøte Nordkalotten, Narvik, Exit Stetind, (Soloutstilling)

2006  Trafo Kunsthall, Asker, Feltarbeid, (Soloutstilling)

2006  Fotogalleriet, Oslo, Exit Stetind, (Soloutstilling)

2001  Galleri s.e, Bergen, Bilder og sedimenter, (Soloutstilling)

2001   Galleri Wang, Oslo, Exstracting Light from trips and Paintings, (Soloutstilling)

2000  Galleri Wang, Oslo, Tangeringer, (Soloutstilling)

1997  Galleri 21:25, Oslo, Tusenårsbilder, (Soloutstilling)
Gruppeutstillinger i utvalg

2017  Støa (Holmsbu Billedgalleri) i Holmsbu

2017  Kunstgarasjen, Bergen

2016  Austellung, Zacherlfabrik, Wien

2009   Landskap, Trafo Kunsthall, Asker,

2008   Landskap, Galleri Bouhlou, Bergen

2008   Fjellet i norsk kunst, Henie Onstad Kunstsenter

2007   Likegyldighet og engasjement, Kunsthall Trafo, Asker Kurator Nora Nerdrum

2006   Mørke nu, Bodø

2006   Bokaktig, Fotogalleriet, Oslo

2006/1998/1992 Høstutstillingen

2005   Farvel Norge, Bodø Kunstforening

2004   Wang, Haaken, K, Henie Onstad kunstsenter

2003   Basel kunstmesse ved Galleri Wang

2000   Biennale syd, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand

2000   Colors, Pilotgalleriet, (Akershus Kunstnersenter)

1999   Akademistudentenes avgangsutstilling, Stenersenmuseet, Oslo

1999   Høstutstillingens utvalgte, Sandefjord kunstforening

1999   Gruppeutstilling, Galleri s.e, Bergen

1999   Gruppeutstilling, Galleri Brandstrup, Moss og Stavanger

1998   Rekonstruksjoner, Galleri Wang, Oslo

1997   Novemberutstillingen, Drammen

1997   Oslo/Umeå, Umeå i Sverige

1996   Death in the fjords, Galleri NEBB, Oslo med Geir Stadheim og Michael Krohn

1996   Materiens bilder, Grønland fengsel (Interkulturelt museum), Oslo
Verv og jobber i utvalg

2019 -              Initiativtaker, kunstner og leder for det kryssdisiplinære (internasjonale) kunstneriske

forskningsprosjektet: Matter, Gesture and Soul (Kunst og Arkeologi)

2016 – 19      KU-leder, KHIB i Bergen (Artistic Research Leader)

2012 – 16       Leder for Kulturrådets faglige utvalg for visuell kunst

2012 – 16       Rådsmedlem i Norsk Kulturråd

2012 – 16       Leder for Kulturrådets styringsgruppe for Videokunstarkivet

2007 – 11       Styreleder for Kunstnernes Hus, Oslo

2015 – 18       Utvalgsmedlem for ny utredning av støtteordninger under BKH

2001 – 03       Nestleder for UKS
Tekster, foredrag og publikasjoner i utvalg

2019   Malerier som ikke er malerier, anmeldelse i Klassekampen, Tommy Olsson

2019   Tracing Gravity, kunstnersamtale med Tommy Olsson i forbindelse med soloutstilling med samme navn

2015   Fordrag og samtale med Øystein Ustvedt rundt eget arbeid i forbindelse med Nasjonalmuseets utstilling Alene med Naturen

2015  Trollveggens mørke lys, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2015   Pictures of Lightness, tekst (80 sider) i stipendiatprosjektet Letthetens bilder

2014   Notater om maleri, foredrag og tekstbidrag til Nasjonalmuseets utstilling og  katalog; An Appetite for Painting

2013   Notater, bilder, bestigninger,  publikasjon til soloutstilling ved Trondheim Kunstmuseum

2014  Exit Stetind, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2014  Zapffe og jeg, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2009  Grand voyager, tekst til egen soloutstilling på Galleri Skogheim, Hamarøy

2007  Lys og gravitasjon, tekst til egen utstilling på Kunstnerforbundet, Oslo

2006  Exit Stetind, tekst til egen utstilling på Fotogalleriet, Oslo

2005  Kunst i dødvinkelen, artikkel om offentlig kunst langs norske veier

2003   Så inderlig skeptisk, intervju med maleren Thorbjørn Sørensen i UKS – forum for samtidskunst

2001  Rå uskyld, tekst om Art Brut museet i Lausanne, i Billedkunst

2000   Mester på walkover, anmeldelse av Bjørn Ransve i Billedkunst

1999   Adoniskunst på steroider, tekst om kunstneren Matthew Barney i Dagsavisen

1998   Kongelig palass for prosjekter, anmeldelse av Ilya Kabakov i London i Morgenbladet

1997   Pierre Restany og myten Yves Klein, intervju med Pierre Restany i Morgenbladet
Stipender og produksjonsstøtte

2017/2016/2015/2004/2003/1999 

Vederlagsfondets arbeidsstipender

2009   Statens treårige arbeidsstipend

2006  Støtte fra Norsk Kulturråd til etablering av kunstverkstedet Skolen

2006  Støtte fra Norsk Kulturråd til utstillingen Exit Stetind

2006  Støtte fra NOFOFO til utstillingen Exit Stetind

2006  Treårig arbeidsstipend fra BKH

2005  Prosjektstøtte fra Vederlagsfondet

2004  Reisestøtte fra Kunst i Nordland, Reise til Stetind

2003   Produksjonsstøtte fra Norsk Kulturråd, Sinking studio

2002  Ettårig arbeidsstipend for unge kunstnere

1999  Toårig arbeidsstipend for unge kunstnere
Undervisning, workshops og seminarer

2016 – 2019  Ansvarlig for seminarer og workshops med blant andre Dieter Roelstraete, Nicolaus Schafhausen, Gerd Tinglum og flere ved Kunstakademiet Universitet i Bergen. Undervisning i maleri og samtidskunst for BA, MA og PHD studenter ved Kunstakademiet, UiB

2009-12         BA og MA, Kunstakademiet i Trondheim, undervisning og foredrag

2012               Diverse undervisning og foredrag ved KHIO avd. Statens Kunstakademi,

2002/03/04/05/09  Hovedsensor på SHKS institutt for farge (Nå KHIO / The

Oslo National Academy of the Arts), hovedfag

2006              SHKS (KHIO), koordinator for hovedfag,

2004/05/06/07      SHKS (KHIO), diverse undervisning i maleri og tekst

2000              Oslo Tegne og Maleskole, diverse undervisning

1999              Asker Kunstfagskole, undervisning i tekst og maleri

2005               Diverse juryarbeid bla

get, or maintain, anerection.The appointment in Turin for the sharing of the results- buy amoxicillin online.

. Ungdommens kulturmønstring og Granums kunstpris
Offentlig kunst: innkjøp og oppdrag

2016  Oslo kommunes kunstsamling: Foto og video

2010  KLP Bjørvika, Oslo

2010  Vestfold fengsel, utsmykking via KORO

2007  Colorline (ved ICART) på båtene Superspeed 1 og 2 

2006  Nye Akershus Universitetssykehus, (Ahus)

2006  Nordland fylkeskommune,

2004  Oppdrag Landsted Lindholm, Hvasser

2002  Det nye postgirobygget i Oslo, (Konkurranse og innkjøp)
Samlinger

2016  Oslo kommunes kunstsamling

2007  Preus Fotomuseum, Horten

2003  Refsnes gods, Moss

2003  Kunst på arbeidsplassen, Oslo

2001  Stortinget, Oslo 

2000  Pilotgalleriet,  Akershus Kunstnersenter

1999  Farmacia a/s, Oslo

1999  Norsk Hydro, Oslo

1998  Norsk kulturråd, Oslo
Publikasjoner i utvalg

2019  Artistic Practices and Archaeological Research, Archaeopress, Oxford

2019  Tracing Gravity, VIS, Nordisk tidsskrift for kunstnerisk forskning

2013  Katalog utgitt av Trondheim Kunstmuseum tekst av Pontus Kyander

2013  Optisk, haptisk og Geir Harald Samuelsen, av Halvor Haugen

2011  Ny Norsk Kunst,  Øystein Ustvedt

2009  Intervju på Radiofront P2 med Siss Vik

2007   Fjellet i norsk kunst, bok i forbindelse med utstilling på Henie Onstad Kunstsenter

2007  Tyngdepunktets bevegelser, (Om Exit Stetind) Tekst av Ingebjørg Seip

2006  Til fjells, anmeldelse av Line Ulekleiv i Morgenbladet

2006   Intervju på NRK Nordland (TV) 31. oktober

2005  Kunst i Nordlands nettside kunstneriske forstyrrelser

2004  Standardbilder tekst av Åsmund Thorkildsen

2003  Sinking studio fotoprosjekt og katalog

2003  Gestens fornyelse tekst av Øystein Ustvedt

2000  Malerier uten solbriller, anmeldelse av George Morgenstern i Aftenposten

2000  Colors,  tekst av Arve Rød

2000  Det fluktuerende maleri  tekst av Frank Falck, Sørlandets Kunstmuseum

1999  Forsiden på Norsk kunstårbok

1998  Hot Rod

1996  Materiens bilder, utstillingskatalog
Annet

2006  Initiativtaker til kunstverkstedet Skolen

1995 – dd  Skribent i diverse bøker, tidskrifter og publikasjoner (Harvest, Morgenbladet, Dagsavisen, Kunst, Billedkunst, UKS-Forum, Norsk Kunstårbok, Universitas, Norsk fjellsport, Norsk Klatring, m.m)

1998  Kunstprosjekt med Vadim Zacharov

1997   Assistent for Mel Bochner under utstillingen Laying Low Kunstnernes Hus i Oslo