CV

CV_eng_21 (English CV for download)

Geir Harald Samuelsen

Født i Halden 1969, oppvokst på Hurum

Bor og arbeider i Oslo

geirsamu@online.no

www.geirharaldsamuelsen.com

Utdanning i utvalg

2009 – 15         Kunststipendiat (PHD), Kunstakademiet i Trondheim (NTNU)

1998 – 98         Glasgow School of Art, Maleri (MA)

1995 – 99         Statens Kunstakademi, Maleri, Oslo (MA)

1992 – 95         Statens Håndverk- og Kunstindustriskole (SHKS), Institutt for farge, Oslo, (Cand. Mag.)

1991 – 92         Universitetet i Oslo, Filosofi, (Cand. Mag.)

Kommende utstillinger

2021     Gruppeutstilling på Bergen Kulturhistoriske museum, kurateres av Marit Paasche

2022     «Subterranean», gruppeutstilling kuratert av Pontos Kyander. Skal vises på Amos Rex i Helsinki (samt Whitechapel i London)

Soloutstillinger og publikasjoner i utvalg

2019     Tracing Gravity, Maleri og tegning, Soloutstilling, Galleri Semmingsen, Oslo

2019    Magnetic Boulders. Kunstnerisk bidrag (artikkel og bilder) i boken:

Artistic Practices and Archaeological research, ArchaeoPress. Oxford

2019     Magnetic Boulders. Paper, (kunstnerisk presentasjon) til seminaret Beyond Paradigms. Bern. Sveits (EEA)

2018     Tracing Gravity, fagfellevurdert eksposisjon (artikkel) i det nordiske tidsskriftet VIS

2016     Pictures of Lightness, Soloutstilling, Galleri Rom 8, Bergen

2015     Letthetens bilder, Soloutstilling, Kurator Maaretta Jaukkuri, Trafo Kunsthall, Asker

2015     MMI, (Mobil utstillingsenhet, designet av Rintala/Eggertson), Oslo, Soloutstilling

2013     Gravitasjonens bilder, Soloutstilling, Trondheim Kunstmuseum, kurator Pontus Kyander

2009     Grensebilder, Hamarøy, Soloutstilling, Galleri Skogheim, Hamarøy,

2007     Lys og gravitasjon, Soloutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo

2006     Exit Stetind, Soloutstilling, Kulturmøte Nordkalotten, Narvik

2006     Feltarbeid, Soloutstilling, Trafo Kunsthall, Asker

2006     Exit Stetind, Soloutstilling, Fotogalleriet, Oslo

2001     Bilder og sedimenter, Soloutstilling, Galleri s.e, Bergen

2001     Exstracting Light from trips and Paintings, Soloutstilling, Galleri Wang, Oslo

2000     Tangeringer, Soloutstilling, Galleri Wang, Oslo

1997     Tusenårsbilder, Soloutstilling, Galleri 21:25, Oslo

 

Gruppeutstillinger i utvalg

2020    Body, Memory and Repetition, web-basert gruppeutstilling i anledning European

Archaeologists Associations (EAA) seminar, Budapest.

2019     Ni på papir, Galleri Semmingsen, Oslo

2019     Jubileumsutstilling 20-år, Galleri Semmingsen, Oslo

2017     Støa, Holmsbu Billedgalleri i Holmsbu

2017     Kunstgarasjen, Bergen

2016     Austellung, Zacherlfabrik, Wien

2009     Landskap, Trafo Kunsthall, Asker

2008     Landskap, Galleri Bouhlou, Bergen

2008     Fjellet i norsk kunst, Henie Onstad Kunstsenter

2007     Likegyldighet og engasjement, Kunsthall Trafo, Asker Kurator Nora Nerdrum

2006     Mørke nu, Bodø

2006     Bokaktig, Fotogalleriet, Oslo

2006/1998/1992 Høstutstillingen

2005     Farvel Norge, Bodø Kunstforening

2004     Wang, Haaken, K, Henie Onstad kunstsenter, kurator Åsmund Thorkildsen

2003     Basel kunstmesse ved Galleri Wang

2000     Biennale syd, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand

2000     Colors, Pilotgalleriet, Akershus Kunstnersenter, kurator Arve Rød

1999     Akademistudentenes avgangsutstilling, Stenersenmuseet, Oslo

1999     Høstutstillingens utvalgte, Sandefjord kunstforening

1999     Gruppeutstilling, Galleri s.e, Bergen

1999     Gruppeutstilling, Galleri Brandstrup, Moss og Stavanger

1998     Rekonstruksjoner, Galleri Wang, Oslo

1997     Novemberutstillingen, Drammen

1997     Oslo/Umeå, Umeå i Sverige

1996     Death in the fjords, Galleri NEBB, Oslo med Geir Stadheim og Michael Krohn

1996     Materiens bilder, Grønland fengsel (Interkulturelt museum), Oslo
Verv og jobber i utvalg

2020 –              Styremedlem i Kunstnerforbundet, Oslo

2019 –              Initiativtaker, kunstner og leder for det kryssdisiplinære (internasjonale) kunstneriske forskningsprosjektet: Matter, Gesture and Soul (Kunst og Arkeologi)

2016 – 19         KU-leder, KHIB i Bergen (Artistic Research Leader)

2012 – 16         Leder for Kulturrådets faglige utvalg for visuell kunst

2012 – 16         Rådsmedlem i Norsk Kulturråd

2012 – 16         Leder for Kulturrådets styringsgruppe for Videokunstarkivet

2007 – 11         Styreleder for Kunstnernes Hus, Oslo

2015 – 18         Utvalgsmedlem for ny utredning av støtteordninger under BKH

2001 – 03         Nestleder for UKS
Tekster, foredrag og ulike publikasjoner i utvalg

2019     Malerier som ikke er malerier, anmeldelse i Klassekampen, Tommy Olsson

2019     Tracing Gravity, kunstnersamtale med Tommy Olsson i forbindelse med soloutstilling med samme navn

2015     Fordrag og samtale med Øystein Ustvedt rundt eget arbeid i forbindelse med Nasjonalmuseets utstilling Alene med Naturen, Nasjonalmuseet for Kunst, Oslo

2015     Trollveggens mørke lys, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2015     Pictures of Lightness, tekst i stipendiatprosjektet Letthetens bilder

2014     Notater om maleri, foredrag og tekstbidrag til Nasjonalmuseets utstilling og  katalog; An Appetite for Painting

2013     Notater, bilder, bestigninger,  publikasjon til soloutstilling ved Trondheim Kunstmuseum

2014     Exit Stetind, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2014     Zapffe og jeg, tekst og bilder i nettmagasinet Harvest

2009     Grand voyager, tekst til egen soloutstilling på Galleri Skogheim, Hamarøy

2007     Lys og gravitasjon, tekst til egen utstilling på Kunstnerforbundet, Oslo

2006     Exit Stetind, tekst til egen utstilling på Fotogalleriet, Oslo

2005     Kunst i dødvinkelen, artikkel om offentlig kunst langs norske veier

2003     Så inderlig skeptisk, intervju med maleren Thorbjørn Sørensen i UKS – forum for samtidskunst

2001     Rå uskyld, tekst om Art Brut museet i Lausanne, i Billedkunst

2000     Mester på walkover, anmeldelse av Bjørn Ransve i Billedkunst

1999     Adoniskunst på steroider, tekst om kunstneren Matthew Barney i Dagsavisen

1998     Kongelig palass for prosjekter, anmeldelse av Ilya Kabakov i London i Morgenbladet

1997     Pierre Restany og myten Yves Klein, intervju med Pierre Restany i Morgenbladet

Stipender og produksjonsstøtte

2021/2020/2019/2017/2016/2015/2004/2003/1999

Vederlagsfondets stipend

2009     Statens treårige arbeidsstipend

2006     Støtte fra Norsk Kulturråd til etablering av kunstverkstedet Skolen

2006     Støtte fra Norsk Kulturråd til utstillingen Exit Stetind

2006     Støtte fra NOFOFO til utstillingen Exit Stetind

2006     Treårig arbeidsstipend fra BKH

2005     Prosjektstøtte fra Vederlagsfondet

2004     Reisestøtte fra Skulpturlandskap Nordland, Reise til Stetind

2003     Produksjonsstøtte fra Norsk Kulturråd, Sinking studio

2002     Ettårig arbeidsstipend for unge kunstnere

1999     Toårig arbeidsstipend for unge kunstnere

Undervisning, workshops og seminarer

2016 – 2019     Ansvarlig for seminarer og workshops med blant andre Dieter Roelstraete, Nicolaus Schafhausen, Gerd Tinglum og flere ved Kunstakademiet Universitet i Bergen. Undervisning i maleri og samtidskunst for BA, MA og PHD studenter ved Kunstakademiet, UiB

2009-13            BA og MA, Kunstakademiet i Trondheim, undervisning og foredrag

2012                 Diverse undervisning og foredrag ved KHIO avd. Statens Kunstakademi,

2002/03/04/05/09  Hovedsensor på SHKS institutt for farge (Nå KHIO / The

Oslo National Academy of the Arts), hovedfag

2006                 SHKS (KHIO), koordinator for hovedfag,

2004/05/06/07   SHKS (KHIO), diverse undervisning i maleri og tekst

2000                 Oslo Tegne og Maleskole, diverse undervisning

1999                 Asker Kunstfagskole, undervisning i tekst og maleri

2005                 Diverse juryarbeid bla. Ungdommens kulturmønstring og Granums kunstpris

Offentlig kunst: innkjøp og oppdrag

2020     Vest Lofoten Videregående Skole. Maleri

2016     Oslo kommunes kunstsamling: Foto og video

2010     KLP Bjørvika, Oslo

2010     Vestfold fengsel, utsmykking via KORO

2007     Colorline (ved ICART) på båtene Superspeed 1 og 2

2006     Nye Akershus Universitetssykehus, (Ahus)

2006     Nordland fylkeskommune,

2004     Oppdrag Landsted Lindholm, Hvasser

2002     Det nye postgirobygget i Oslo, (Konkurranse og innkjøp)

Samlinger

2016     Oslo kommunes kunstsamling

2007     Preus Fotomuseum, Horten

2003     Refsnes gods, Moss

2003     Kunst på arbeidsplassen, Oslo

2001     Stortinget, Oslo

2000     Pilotgalleriet,  Akershus Kunstnersenter

1999     Farmacia a/s, Oslo

1999     Norsk Hydro, Oslo

1998     Norsk kulturråd, Oslo

Publikasjoner i utvalg

2019     Artistic Practices and Archaeological Research, Archaeopress, Oxford

2019     Tracing Gravity, VIS, Nordisk tidsskrift for kunstnerisk forskning

2013     Katalog utgitt av Trondheim Kunstmuseum tekst av Pontus Kyander

2013     Optisk, haptisk og Geir Harald Samuelsen, av Halvor Haugen

2011     Ny Norsk Kunst,  Øystein Ustvedt

2009     Intervju på Radiofront P2 med Siss Vik

2007     Fjellet i norsk kunst, bok i forbindelse med utstilling på Henie Onstad Kunstsenter

2007     Tyngdepunktets bevegelser, (Om Exit Stetind) Tekst av Ingebjørg Seip

2006     Til fjells, anmeldelse av Line Ulekleiv i Morgenbladet

2006     Intervju på NRK Nordland (TV) 31. oktober

2005     Kunst i Nordlands nettside kunstneriske forstyrrelser

2004     Standardbilder tekst av Åsmund Thorkildsen

2003     Sinking studio fotoprosjekt og katalog

2003     Gestens fornyelse tekst av Øystein Ustvedt

2000     Malerier uten solbriller, anmeldelse av George Morgenstern i Aftenposten

2000     Colors,  tekst av Arve Rød

2000     Det fluktuerende maleri  tekst av Frank Falck, Sørlandets Kunstmuseum

1999     Forsiden på Norsk kunstårbok

1998     Hot Rod, presentasjon av maleri

1996     Materiens bilder, utstillingskatalog

Annet

2006     Initiativtaker til kunstverkstedet Skolen

1995 – dd  Skribent i diverse bøker, tidskrifter og publikasjoner (Harvest, Morgenbladet, Dagsavisen, Kunst, Billedkunst, UKS-Forum, Norsk Kunstårbok, Universitas, Norsk fjellsport, Norsk Klatring, m.m)

1998     Kunstprosjekt med Vadim Zacharov

1997     Assistent for Mel Bochner under utstillingen Laying Low Kunstnernes Hus i Oslo